top of page
  • Writer's pictureFrendiesovellus

Koulupolku ry ja Frendie-sovellus aloittavat yhteistyön

Updated: Feb 21, 2022

Koulupolku ry ja startup-yritys Superlaiffin kehittämä Frendie-sovellus aloittavat yhteistyön, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja edistää yhteisöllisyyttä koulumaailmassa


Suomalainen startup-yritys Superlaiffi Oy on kehittänyt kaksi digitaalista tuotetta yksinäisyyden helpottamiseksi ja sosiaalisen hyvinvoinnin tueksi. Kaverisovellus on aikuisille suunnattu tuote, joka julkaistiin syksyllä. Nuorten sovellus Frendie on pilottivaiheessa ja sitä kehitetään yhdessä kumppaneiden kanssa. Frendie on suunnattu 13–18-vuotiaille nuorille. Frendien kehittämiseen saadaan arvokasta pedagogista tukea Koulupolku ry:n asiantuntijoilta.


Koulupolku ry kehittää ja toteuttaa moniammatillista ja monialaista koulunkäynnin tukea lapsille ja nuorille koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi, kertoo Koulupolku ry:n hallituksen puheenjohtaja Salla Suntila.


– Meidän tavoitteena on mahdollistaa nuorille yhteisö, johon voi kokea kuuluvansa ja josta saa vertaistukea, erityisluokanopettaja ja kouluhyvinvoinnin erikoisasiantuntija Suntila kertoo. – Siksi näemme Frendie-sovelluksen kehittämisessä paljon hyviä mahdollisuuksia nuorten eduksi.


Yhteistyön tavoitteena on ymmärtää ja kohdata nuorten tarpeita erityisesti kouluarjen näkökulmasta.


– Haluamme selvittää yhdessä, miten voimme lisätä nuorten osallisuutta ja toimijuutta. Tärkeää on tietysti myös pohtia, miten kuraattorit ja opot voisivat hyötyä Frendie-sovelluksesta päivittäisessä työssään, kertoo Superlaiffi Oy:n Arla Joensuu.


Superlaiffi Oy on pilotoinut ja tutkinut lasten ja nuorten kanssa digitaalisen sovelluksen käyttöä Helsingissä jo vuonna 2019. Superlaiffin kokeilun tavoitteena oli saada tietoa ja kokemusta, kannattaako yrityksen tehdä oma sovellus uudelle asiakasryhmälle – nuorille. Tuotetta yhteiskehitettiin Tehtaankadun ala-asteella ja pilotista saatiin paljon oivalluksia nyt lanseeratulle Frendielle.


– Me Frendien tekijät uskomme, että netti tuo uhkien lisäksi mukanaan paljon hyvää ja hyödynnettävää kaveruuden kentällä. On hienoa saada tukea ja uusia ajatuksia Koulupolku ry:n ammattilaisilta, jotta osaamme kehittää palvelua paremmaksi, kertoo Superlaiffin Timo Kuusisto.




Frendie kuuluu Superlaiffi Oy:n digitaaliseen tuoteperheeseen. Yrityksen tavoitteena on helpottaa yhteiskuntaa koskettavaa yksinäisyyden ongelmaa. Frendie on tarkoitettu kaikille 13–18-vuotiaille nuorille, jotka kaipaavat ystäviä ja seuraa. Frendiessä nuori voi myös halutessaan hakeutua kontaktiin nuorisotyöntekijöiden kanssa. Frendien pilottikumppanina toimii Lasten ja nuorten keskus ry ja Frendie on osa Mukaan -hanketta.



64 views0 comments
bottom of page